Ehdokkaan valinta vaaleissa

Kuinka paljon käytät aikaa ehdokkaan etsimiseen tehdäksesi äänestyspäätöksen? Mistä parhaiten löydät tietoja ehdokkaasi ajamista asioista? Voiko näihin lupauksiin luottaa, se jää jokaisen äänestäjän harkinnan varaan. Tutkimuksessa on kaksi helppoa kysymystä ja niiden lisäksi vain luokitus sukupuolen mukaan, koska sillä on suuri merkitys äänestyskäyttäytymiselle. Vastaajan henkilötietoja tai mitään muitakaan tietoja ei kerätä.

Millä perusteella valitset ehdokkaan, ketä äänestät:

Äänestyspäätös
Valitse enintään 3 eniten vaikuttavaa asiaa
Kuinka paljon olet kuluttanut aikaa sopivan ehdokkaan valintaan: Olen kuluttanut ehdokkaan valintaan
Tilastointia varten täydennä seuraava: Olen
Cart
Your cart is currently empty.